Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 23 cm

Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 23 - dimenzija 23cm, korišćene biljke - sukulenti, irska mahovina, sedumi. Podloga od prirodnog kamena oblutka. Cena: 3000 dinara


Poruči putem mejla...

Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 14 cm

Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 14 - dimenzija 14cm, korišćene biljke - sukulenti, irska mahovina, sedumi. Podloga od prirodnog kamena različite granulacije. Cena: 1500 dinara


Poruči putem mejla...

Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 12 cm

Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 12 - dimenzija 12cm, korišćene biljke - sukulenti, irska mahovina, sedumi. Podloga od prirodnog kamena različite granulacije. Cena: 1200 dinara


Poruči putem mejla...


Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 10 cm

Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 10 - dimenzija 10cm, korišćene biljke - sukulenti, irska mahovina, sedumi. Podloga od prirodnog kamena različite granulacije. Cena: 800 dinara


Poruči putem mejla...

Mikroflora - Staklena mikro bašta - bočni otvor - 16cm

Mikroflora - Staklena mikro bašta - bočni otvor 16 - dimenzija 16cm, korišćene biljke - sukulenti, sedumi, mahovina. Podloga od prirodnog kamena različite granulacije. Cena: 2000 dinara


Poruči putem mejla...

Mikroflora - Staklena mikro bašta - pravougaona 10x22 cm

Mikroflora - Staklena mikro bašta - pravougaona 10x22 - dimenzija 10x22cm, korišćene biljke - sukulenti, sedumi, mahovina. Podloga od prirodnog kamena različite granulacije. Cena: 2000 dinara


Poruči putem mejla...


Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla mono 10

Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla mono 10 - dimenzija 10cm, korišćene biljke - sukulenti. Podloga prirodni kamen različite granulacije. Cena: 600 dinara


Poruči putem mejla...

Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 12 ostrvo

Mikroflora - Staklena mikro bašta - kugla 12 - dimenzija 12cm, korišćene biljke - sukulenti. Podloga od prirodnog kamena različite granulacije. Cena: 1200 dinara


Poruči putem mejla...

Mikroflora - Staklena mikro bašta - manja sa poklopcem

Mikroflora - Staklena mikro bašta - manja sa poklopcem - dimenzija 10cm, korišćene biljke - sukulenti. Podloga od prirodnog kamena različite granulacije. Cena: 800 dinara


Poruči putem mejla...


Mikroflora - Staklena mikro bašta- srednja sa poklopcem

Mikroflora - Staklena mikro bašta - srednja sa poklopcem - dimenzija 15cm, korišćene biljke - sukulenti. Podloga od prirodnog kamena različite granulacije. Cena: 1200 dinara


Poruči putem mejla...


Lepota se stvara i širi sa mikro nivoa ***Mikroflora***

Početna strana...

Pogledajte produkte naše kreativne radionice

Online galerija...

Pozovite nas, pišite nam ili nas posetite u našem radnom prostoru

Kontaktirajte nas...